Zit het leven dan toch vol verrassingen? Verrassingen dwingen je om pas op de plaats te maken. Het dwingt je tot introspectie, met een nieuwe blik en meer aandacht naar jezelf te kijken en soms nieuwe wegen inslaan is een manier van denken en doen, waarmee je van een probleem een mogelijkheid maakt. Omdenken kijk je naar de werkelijkheid en onderzoek je wat je daarmee zou kunnen doen. 

 

Iedereen heeft wel eens een worsteling met het gevoel van "geluk".  Ook wij hebben de gebieden die invloed hebben op geluk doorlopen.  Wie heeft er nog nooit gepiekerd over geld, werk, je relaties of je gezondheid. Gelukkig gaat het met de meeste mensen best goed, geen grote problemen of is dit juist het "probleem" en staat dit juist de echte noodzaak, het "verlangen" in de weg? Soms is er wel noodzaak in het leven; je verliest je baan na 23 jaar, je besluit te scheiden, je verliest vrienden, je neemt afscheid van je ouders, je hebt grote schulden en weet maar zeker dat dit drukt op alle gebieden van geluk,  tot je er achter komt dat niemand en niets je op lange termijn gelukkig kan maken, alleen jezelf, dus neem het leven in handen! 

 

Als ik het leven over mocht doen, de titel van Bronnie Ware, een Australische verpleegkundige die werkte in een hospice. Zij onderzocht waar mensen spijt van hebben aan het einde van hun leven, wat ze anders hadden willen aanpakken, juist wel en niet doen. In de top 5 van spijt waren:

  1. Ik zou willen dat ik mijn eigen leven had geleefd en niet het leven dat anderen van mij verwachten.
  2. Ik zou willen dat ik niet zo hard had gewerkt en dat ik meer tijd had doorgebracht met mijn gezin,
  3. Ik zou willen dat ik de moed had gehad om mijn werkelijke gevoelens te uiten.
  4. Ik zou willen dat ik mijn vriendschappen meer had gekoesterd en onderhouden.
  5. Ik zou willen dat ik mezelf had toegestaan om gelukkig te zijn. 

Deze inspiratie kan je aanzetten na te denken hoe je nu of straks op je sterfbed terug kijkt op je leven.